Vitensenteret består av blant annet et flott uteområde, akvarium, utstillinger, næring og kontor, spisesteder, konferansesaler og mye mer.

Akvarium

Akvarium i flere etasjer med hovedfokus på det unike artsmiljøet i Indre Drammensfjord med både ferskvannsfisk og saltvannsfisk.

Ferskvannsakvarium med lokale fiskearter som abbor, gjedde, mort, brasme og andre karpefisker. Ørret, storørret, og andre laksefisker. Ål, sik og flyndre. Vi har også tre typer niøye. Saltvannsakvarium med svaberg, saltvannsfisk som torsk, sei og steinbit, samt eksotiske innslag som stør, hai og tropiske fisker.

Natur – miljø – energi

Tematiserte utstillinger, samspillet mellom natur, miljø og klima, globalt artsmangfold, naturveiledning, skole- og forskningsmiljøer, utstilling om restaureringsarbeidet i og ved fjorden, miljøteknologisk opplevelsessenter, byggets teknologi og energibruk.

Næring og kontor

Interiører med: Kontorplasser i grupper, kreative grupperom, møterom, åpne møteplasser, foredragssal/trappesal, sittegruppe, pauserom. Akvarium og fjordutsikt.

Konferanse og kulturarena

Storsal med 1200 sitteplasser, regionale, nasjonale og internasjonale konferanser, møterom og foredragssaler, treffpunkt for gründere, næringsdrivende og miljøorganisasjoner, messer og utstillinger, kulturhus for Drammensregionen, historisk tilbakeblikk – Drammensfjorden fra Olav den hellige og St. Hallvard til vår tid.

Spisesteder

Spisesteder med akvarium og fjordutsikt, restauranter med lokale fiskeretter og økologiske matvarer fra Lier, og undersjøisk restaurant med glasstunnel.

Uteområde

Fiskedammer med fiskeplasser, tilrettelagt fisking for barn, naturrestaurering/rewilding av strandsoner som på Linnesstranda, flere sandstrender med sivområder ved fjorden, som på Gilhusodden og Lahell, rekreasjon og turmuligheter, blågrønne korridorer som forbinder by, strand og fjord og inngang til undersjøisk restaurant.