Drammensdeltaet Våtmarkssenter vil inneholde/tilby:

Akvarium med lokale fiskearter, planter og andre organismer, utstilling med fugler, dyr og insekter i våtmarksområder, visning av våtmarksområdenes betydning for biologisk mangfold og restaurering og naturprosjekter.

Vi vil også tilby naturveiledning, kurs, foredrag og ekskursjoner, miljøopprydding i strandsoner og våtmarksområder, informasjonsvirksomhet og markedsføring, samarbeid med skoler, offentlig forvaltning, og organisasjoner innen natur og miljø.