naturen på vippepunktet ble arrangert på

LIER KULTURSCENE 18. oG 19. APRIL 2023

Forurensning, arealtap og klimatiske forandringer med ekstremvær fører til store ødeleggelser i natur og miljø. Tap av naturmangfold er det største problemet som menneskeheten står overfor.

Program tirsdag 18. april

16.30 – 17.00 Registering

17.00 – 17.10 Kulturelt innslag, ved St. Hallvard vgs. Vokalister: June Elise Klinge, Tindra Ulrikke Brurberg, og Celine Olsen. Pianist: Tabitha Myrland. Gitarist: Trygve Burø Nordby. Fløyte: Hedda Berg

17.10 – 17.15 Innledning, ved Haakon Thaulow, tidl. direktør i NIVA

17.15 – 17.20 Åpning av konferansen, ved Liers ordfører Gunn Cecilie Ringdal

17.20 – 17.55 Verden på vippepunktet, ved Dag O. Hessen, professor UiO

17.55 – 18.20 Natur under press, nasjonalt og lokalt, ved Arne Nævra, naturfilmskaper og tidligere Stortingsrepresentant

18.20 – 18.50 Uten insektene stopper naturen, ved Lars Ove Hansen, konservator ved Naturhistorisk museum UiO

18.50 – 19.30 Pause med lett servering

19.30 – 19.55 Hoppekrepsen – en marin nøkkelart, ved Tone Falkenhaug, PhD Havforskningsinstituttet Flødevigen

19.55 – 20.30 Tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord, ved Henning Røed, marinbiolog Oslofjordens Friluftsråd

20.30 – 21.00 Restaurering av leveområder for biologisk mangfold i indre Drammensfjord, ved Eli Rinde, PhD NIVA

21.00 – 21.15 Pause

21.15 – 22.00 Paneldebatt – oppsummering

Program onsdag 19. april

16.30 – 17.00 Registrering

17.00 – 17.10 Kulturelt innslag, ved St. Hallvard vgs. Vokalister: June Elise Klinge, Tindra Ulrikke Brurberg, og Celine Olsen. Pianist: Tabitha Myrland. Gitarist: Trygve Burø Nordby. Fløyte: Hedda Berg

17.10 – 17.15 Innledning, ved Haakon Thaulow, tidl. direktør i NIVA

17.15 – 17.20 Åpning av konferansen, ved Liers varaordfører Espen Lahnstein.

17.20 – 17.45 Arealplan – utfordringer ved utbygging og ivaretakelse av natur i «Grønne Lier», ved Knut Kjennerud, kommunalsjef steds – og samfunnsutvikling, Lier kommune

17.45 – 18.10 Arealtap og biologisk mangfold, ved Per Kristian Solevåg, Naturvernforbundet i Lier

18.10 – 18.35 Ugjødsla slåttemark og blomsterenger, ved Kristina Bjureke, botaniker ved Naturhistorisk museum, UiO

18.35 – 18.55 Norges største naturrestaureringsprosjekt – Fjordbyutvikling på Lierstranda, ved Torgeir Finnerud og William Kornmo, Eidos Eiendomsutvikling AS

18.55 – 19.30 Pause med lett servering

19.30 – 19.55 Naturrestaurering og kantvegetasjon med overgangssoner- land/vann, ved Jonatan E. Colman, førsteamanuensis NMBU, leder NaturRestaurering AS

19.55 – 20.20 120 år av Oslofjordens fiskerihistorie på 20 minutter, ved Even Moland, Havforskningsinstituttet Flødevigen

20.20 – 20.45 Drammensfjordens unike fiskefauna, ved Petter Øijord, Drammens Sportsfiskere

20.45 – 21.00 Pause

21.00 – 21.45 Paneldebatt – oppsummering

Konferansens sponsorer

 

 

Drammens sportsfiskere