Dag 1

Forside

Haakon Thaulow: Innledning

Dag O. Hessen: Verden på vippepunktet

Arne Nævra: Natur under press. Nasjonalt og lokalt

Lars Ove Hansen: Om insekter generelt og veps spesielt

Tone Falkenhaug: Hoppekreps – nøkkelrolle i marine økosystemer

Henning Røed: En fjord i krise – 63 redningstiltak

Eli Rinde: Restaurering av leveområder og biologisk mangfold i indre Drammensfjord

Dag 2

Forside

Haakon Thaulow: Innledning

Knut Kjennerud: Arealplan – utfordringer ved utbygging og ivaretakelse av natur i «Grønne Lier»

Per Kristian Solevåg: Arealendringer og biologisk mangfold

Kristin Bjureke: Slåttemark og blomstereng

Togeir Finnerud: Fjordbyutviklingen på Lierstranda

Jonatan E. Colman: Naturrestaurering og kantvegetasjon med overgangssonerland/vann

Even Moland: 120 år av Oslofjordens fiskerihistorie på 20 minutter. Presentasjonen fåes tilsendt ved henvendelse til: even.moland@hi.no