Velkommen til tellus natur og miljø

Tellus Natur og Miljø er en gruppe mennesker som brenner for biologisk mangfold og ivaretakelse av naturen.

bakgrunn

Forurensning, arealtap og klimatiske forandringer med ekstremvær fører til store ødeleggelser i natur og miljø. Tap av naturmangfold er det største problemet som menneskeheten står overfor.

«Tenke globalt- handle lokalt», ble et begrep på FNs miljøkonferanse i Rio i 1992 – grunnlag for FNs bærekraftsmål fra 2015.Verdenssamfunnet samles derfor jevnlig til internasjonale konferanser med krav om utslippskutt og bevaring av natur. Dette er et stort arbeid som stadig flere tar del i. Vi ønsker derfor å invitere til nasjonal miljødugnad for barn og ungdom, med lokal forankring.

Vi vil vise hvordan dette må få betydning for konkrete løsninger i Drammensområdet og Viken, på nasjonale utfordringer innen vannveier, biologisk mangfold og bærekraftig miljø. Vi ønsker derfor å etablere et nasjonalt vitensenter og vannmiljøsenter, samlokalisert med kultur og næring.

historien og formål

Tellus Natur og Miljø – Planet Earth Environment er en organisasjon som ble stiftet 21. januar 2013.

TNM startet forarbeidet til pilotstudiet høsten 2010. Foreningen ble registrert i Brønnøysundregistret i 2013, med «formål å etablere et naturvitenskapelig senter samlokalisert med næring, konferanse og kultur».

Pilotstudiet ble utarbeidet i samarbeid med Boost Global Innovation AS, ferdigstilt i Word og PowerPoint i 2016. Prosjektet ble støttet økonomisk av Erik Jølberg i TESS as.

Gruppa

Møt gruppa bak Tellus Natur og Miljø

Borgar Pedersen
Borgar Pedersen
Maskin- og maritimteknisk utdannelse og erfaring,
økonomi og administrasjon, vannmiljøkonsulent og naturveileder
Knut Erik Hennum
Knut Erik Hennum
Initiativtaker Tellus Natur og Miljø,
bedriftsøkonom,
psykiatrisk sykepleier med master i klinisk helsearbeid
Petter Øijord
Petter Øijord
Fag- og pedagogutdanning, miljørådgiver og naturveileder