Our Applications Cover Diverse Corporate Markets

Velkommen til Tellus Natur og Miljø – Planet Earth Environment

Tellus Natur og Miljø er en gruppe engasjerte mennesker som brenner for naturen og miljøet. Vi arrangerte en konferanse i april 2023, og vi ønsker å etablere et vitensenter på Lierstranda.

tellus Natur og miljø

Forurensning, arealtap og klimatiske forandringer med ekstremvær fører til store ødeleggelser i natur og miljø. Tap av naturmangfold er det største problemet som menneskeheten står overfor.

Vi ønsker derfor å invitere til nasjonal miljødugnad med lokalt engasjement og forankring.

Vi vil skape en møteplass for småbarnsfamilier, ungdom under utdanning i et naturvitenskapelig senter, knyttet til kultur og næringsliv, samt avholde en konferanse om temaene i 2023.

Konferansen

Tellus Natur og Miljø arrangerte konferansen «Naturen på vippepunktet» 18. – 19. april 2023 på Lier kulturscene.

Vitensenteret

Vitensenteret skal bestå av blant annet et flott uteområde, akvarium, utstillinger, næring og kontor, spisesteder, konferansesaler og mye mer.

Våtmarkssenteret

Drammensdeltaet Våtmarkssenter vil inneholde blant annet akvarium med lokale fiskearter, planter og andre organismer og utstilling med fugler, dyr og insekter i våtmarksområder.

En konferanse for de interesserte – og for de som ikke er det ennå